Công Ty Hoàng Mai Tổ Chức Tiệc Tất Niên Công Ty Hải Đăng Tại Toki Sài Gòn Resort & Spa

Ngày 6/01/2020, Công ty Hoàng Mai tổ chức tiệc tất niên Công ty Hải Đăng tại Toki Sài Gòn Resort & Spa với số lượng 210 khách 

Dưới đây là một số hình ảnh tổ chức buổi tiệc:

Leave Comments

0906 90 90 66
0906909066